Kierunek Geodezja i Kartografia
Politechnika Koszalińska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Partyzantów 17
75-411 Koszalin
tel.: (+48-94) 34-78-170
fax.: (+48-94) 34-27-652
Kontakt:
studia@koszalin.geodezja.pl
http://www.wbiis.tu.koszalin.pl/geo
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002 r.